Powiązane leki
(opisy)

Lovasterol (Lovastatinum)

Apo-Prava (Pravastatinum natricum)

Pravator (Pravastatinum natricum)

Lovastatinum (Lovastatinum)

Cynarex (Cynara scolymus)

Sylicynar (Silybi mariani fructi extractum, Cynareae herbae extractum)

Danazol (Danazolum)

Thyrosan (Propylthiouracilum)

Thiamazole Merck (Thiamazolum)

Thyrozol (Thiamazolum)

Tagi

ryzyko hamowac uwaga wzrost statyna cholesterol synteza obnizac dieta watroba

Fora dyskusyjne

wysoki cholesterol u 26latki (22)

Statyna + Polycosanol (3)

ATORIS (10)

Cholesterol - dieta (1)

dieta obnizająca cholesterol (1)

obniżenie cholesterolu bez medykamentów (25)

Wyniki Badan - dieta (1)

Prośba o poradę w sprawie cholesterolu (4)

Curry może pokonać raka (3)

Podwyższony cholesterol a leki (1)

21 lat i podwyższony cholesterol - 215.00 mg/dl (7)

Prosiłbym o interpretacje moich wyników krwii (3)

podwyzszony ALAT i ASPAT (22)

dieta redukcyjna z chora watroba (0)

problemy z wątrobą - złe wyniki (7)

Informator Medyczny » Grupa dyskusyjna » uwaga na leki obniżające cholesterol

uwaga na leki obniżające cholesterol

, 26-09-2006, 23:40

Dobrze jest co jakiś czas poczytać o szkodliwości leków obniżających poziom lipidów. Poniższy wywód jest poparty różnymi, wielorakimi badaniami naukowymi. Pozdrawim Jurek M.

Leki zmniejszające poziom lipidów w surowicy krwi

Od wielu lat jesteśmy poddawani ogresywnej kampanii promującej leki obniżające poziom lipidów (cholesterolu) we krwi. Leki te według poglądów lekarzy i farmaceutów powinny nas chronić przed występowaniem zawałów serca, udarów mózgu, nadciśnieniem tętniczym, osteoporozą itd.

Korzyści ze stosowania leków przeciwcholesterolowych jest coraz więcej, głównie w wypowiedziach i publikacjach tzw. ekspertów. Informacje te docierają do nas z telewizji, radia, gazet, a nawet z plakatów reklamowych w przychodniach i szpitalach. Wielu lekarzy zapisuje swoim pacjentom zalecenia długopisem z nazwą leku z tej grupy lub na kartkach, które są jednocześnie reklamą tych środków. Jednocześnie praktycznie w ogóle nie wspomina się o ryzyku wynikającym ze stosowania tych leków i z samego nienaturalnego obniżenia poziomu cholesterolu w surowicy krwi. Powszechne jest przekonanie, że wysoki poziom cholesterolu powoduje rozwój miażdżycy w naczyniach tętniczych, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Pogląd ten jest całkowicie błędny i nie ma przekonywujących dowodów na jego potwierdzenie. Niestety konformistyczna postawa środowiska medycznego, szczególnie w naszym kraju, brak krytycznego podejścia do komercyjnych informacji dostarczanych jako wyniki badań naukowych przez firmy farmaceutyczne jest przyczyną utrwalenia tego stanu rzeczy. W wielu przeprowadzonych badaniach nie udało się odnaleźć korelacji pomiędzy poziomem cholesterolu, a zaawansowaniem zmian miażdżycowych. Nawet w sztandarowym badaniu, które miało udowodnić, że im wyższy poziom cholesterolu tym częstsza miażdżyca, współczynnik korelacji był tak niski, że normalnie nie uznano biologicznego związku pomiędzy zmiennymi. Co ciekawe, autorzy badania nie przeprowadzili żadnych dyskusji nad słabą zależnością dwóch analizowanych zmiennych, jakby tego nie zauważyli. Zaskakujący jest również fakt, że autorzy pominęli większość publikacji, których wyniki podważały ich wnioski, pomijając ważną w publikacjach naukowych dyskusję. Na podstawie wątłych przesłanek uznano więc, że wysoki poziom cholesterolu sprzyja rozwojowi miażdżycy, a cały świat pracowicie zaczął udowadniać, że to prawda. Wobec powyższych faktów oczywisty wydawał się wniosek, że korzystne w tej sytuacji jest obniżenie poziomu cholesterolu we krwi. Ponieważ ani dieta niskotłuszczowa, ani zwiększenie wysiłku fizycznego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, wprowadzono szeroko środki farmakologiczne. Chociaż wiemy, że obniżenie poziomu cholesterolu nie wydłuża długości życia, że jego wysoki poziom nie jest czynnikiem ryzyka u kobiet i ludzi po 50. roku życia, nadal stosowanie leków obniżających poziom cholesterolu jest powszechne. Wystarczy wspomnieć, że w samych tylko Stanach zjednoczonych wydatki na te leki sięgają 25-100 mld dolarów rocznie. Jak to wygląda w świetle dużych programów badawczych (obserwacja kilku tysięcy pacjentów) analizujących efekty stosowania środków obniżających poziom cholesterolu na śmiertelność w wyniku chorób serca? W badaniu o nazwie CARE obserwowano pacjentów z chorobą niedokrwienną serca przez 5 lat i zauważono jedynie 1,1% mniejsze ryzyko śmiertelności w wyniku stosowania środków obniżających poziom cholesterolu we krwi. W badaniu o nazwie WOSCOP analizowano ludzi zdrowych i tu udało się zmniejszyć ryzyko o jedyne 0,6%, co przy 0,5% ryzyku śmiertelnych powikłań wskazuje na brak sensu stosowania tych środków. W badaniu o nazwie EXCEL po roku stosowania stwierdzono nawet wzrost śmiertelności w grupie pacjentów stosujących te leki! W badaniu CARE dodatkowo zauważono wzrost zachorowań na raka piersi wśród kobiet stosujących badane leki. Potwierdza to wyniki uzyskane w badaniach na zwierzętach, w których udowodniono rakotwórcze działanie wszystkich z grupy statyn (Zocor, Sortis, Vasilip, Lescol, Lovastinum i inne) Newman T.B., Hulley S.D. Carcinogenity of lipid lowering grugs (Rakotwórcze działanie leków obniżających poziom lipidów) JAMA 1996;275; 66-60. Doniesień o niekorzystnym wpływie tych leków jest coraz więcej, chociażby niedawna afera z lekiem Lipobay (również z grupy statyn), który w atmosferze skandalu został wycofany z rynku po udowodnieniu kilkudziesięciu zgonów wywołanych zażywaniem tego preparatu. Jednak te informacje giną w hałasie akcji promocyjnej firm farmaceutycznych, posługujących się wynajętymi autorytetami, które kształtują przychylnie do tych leków opinię publiczna. W tym artykule chciałbym zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie wynikają ze stosowania leków zmniejszających poziom lipidów (hipolipemizujących), krytycznie przyglądając się ich wpływowi na nasz organizm na podstawie najnowszej literatury, a także informacji, jakie podają sami producenci. Jakie są sposoby farmakologicznego obniżania poziomu cholesterolu we krwi? Efekt ten można uzyskać poprzez wpływ na procesy przyswajania tłuszczów z przewodu pokarmowego, głównie poprzez hamowanie wchłaniania kwasów tłuszczowych lub zwiększenie ich wydalania. Innym sposobem jest wpływ na różne etapy syntezy cholesterolu.

Leki wiążące kwasy żółciowe. Środki z tej grupy nasilają wydalanie kwasów żółciowych z kałem i przerywają tzw. krążenie jelitowo-wątrobowe. W wyniku ich stosowania dochodzi do zwiększenia syntezy kwasów żółciowych z cholesterolu w wątrobie, a ponieważ wydalanie przewyższa syntezę prowadzi to do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Hamując wchłanianie tłuszczów, powodują też osłabienie wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A,D,E,K) i niektórych leków np. części antybiotyków. Stosowane preparaty z tej grupy to Cholestyramina (Questran, Vasosan S, Vasosan P) oraz Kolestypol (Colestid). Wśród działan niepożądanych Cholestyraminy wymienia się zgagę, nudności, wymioty, wzdęcia, stolce tłuszczowe, biegunkę lub zaparcia oraz osteoporozę. Colestid może powodować podobne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, a ponadto kamicę żółciową, zapalenia pęcherzyka żółciowego, objawy uszkodzenia wątroby (wzrost poziomu enzymów wątrobowych), rzadziej zapalenia skóry, pokrzywkę i owrzodzenie przewodu pokarmowego.

Fibraty Środki z tej grupy ulegają przemianie w organizmie do tzw. aktywnego metabolitu odpowiedzialnego za działanie tego środka. Mechanizm działania tej substancji nie został dokładnie poznany, podkreśla się możliwość zwiększania działania hormonów tarczycy, hamowania aktywności lipazy w komórkach tłuszczowych oraz hamowania syntezy cholesterolu w wątrobie. Mają również działanie przeciwkrzepliwe poprzez zmniejszenie zdolności agregacji płytek krwi oraz nasilanie procesów fibrynolizy. Fibraty mają duży wpływ na działanie innych leków m. In. Zwiększają działanie insuliny. Ponadto zwiększają wydalanie kwasu moczowego. Środki te powodują uszkodzenie komórek wątroby, zniszczenie mięśni (dystrofia miotoniczna), szpiku kostnego (leukopenia) oraz rzadziej łysienie plackowate. U osób stosujących długotrwale te leki obserwowano wzrost śmiertelności wywołanej chorobami nowotworowymi. Ponadto obserwowane są zaburzenia w pracy przewodu pokarmowego oraz zmiany skórne. W tej grupie stosowane są różne preparaty: Bezafibrat (Bezamidin), gemfibrozil (Gemfibral, Lipozil), Fenofibrat (Apo-Feno, Fenoratio, Grofibrat, Lipanthyl - najpopularniejszy w tej grupie, Ciprofibrat (Lipanor).

Statyny Środki te hamują syntezę cholesterolu. Więcej niż połowa (według niektórych źródeł nawet 70%) cholesterolu w naszym organizmie pochodzi z jego syntezy, przede wszystkim proces ten odbywa się w wątrobie. Regulacja syntezy cholesterolu odbywa się na samym początku tego procesu, na etapie enzymu reduktazy HMG-CoA (3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA). Istnieje zwrotna reakcja polegająca na hamowaniu jego aktywności przez bezpośredni produkt kontrolowanej przez ten enzym przemian Mewalonian i końcowy produkt całego szlaku - cholesterol. Udowodniono, że zmniejszenie podaży cholesterolu w diecie nie przynosi spodziewanego obniżenia jego poziomu, ze względu na stymulację jego syntezy. Statyny są środkami pochodzącymi z trujących grzybów powodującymi hamowanie wcześniej wspomnianego enzymu reduktazy HMG-CoA. Niestety równolegle powodują zablokowanie powstawania Koenzumu Q10, które ma bardzo istotne znaczenie w wytwarzaniu podstawowej dla naszego organizmu substancji energetycznej ATP. Niedobory Koenzymu Q10 objawiają się m. In. Zmęczeniem, dusznością wysiłkową, ograniczeniem wydolności mięśnia sercowego oraz bólami mięśni i rozpadem komórek mięśni prążkowanych. Statyny chociaż uznawane są za cudowne leki powodują również inne bardzo poważne działania niepożącane, jak np. wspomniane wcześniej choroby nowotworowe, a korzyści z ich stosowania są wątpliwe w świetle cytowanych wcześniej badań. Joel M. Kauffman z Filadelfijskiego University of Sciences podważa w oparciu o dostępną literaturę, również ekonomiczną, zasadność stosowania tych środków (wątpliwe zyski nie rekompensują pewnych strat). Ostatnio pojawiają się doniesienia o fatalnym wpływie tych środków na pracę układu nerwowego zarówno części centralnej jak i obwodowej. Opisywane są wywołane statynami uszkodzenia nerwów obwodowych o charakterze polineuropatii z objawami zaburzeń czucia, bólami, osłabieniem siły mięśniowej i zaburzeniami koordyncji, opisano to jako postępującą uogólnioną neuropatią aksonalną - D. Gaist i współpracownicy Statin caused risk of polyneuropathy Neurology 2002;58;1333-1337. Znane są również doniesienia o uszkodzeniu tzw. funkcji poznawczych, nawet z całkowitą utratą pamięci - Lipitor thief of memory (Lipitor złodziej pamięci) Duane Graveline. Na Uniwersytecie w Pittsburgh`u w tamtejszej Akademii Medycznej prof. Matthew Maldoon prowadził obserwację (przez 6 miesięcy) grupy pacjentów zażywających statyne oraz grupy pacjentów zażywających place bo. W badaniach funkcji poznawczych (pamięci0 stwierdzono istotne różnice na niekorzyści grupy zażywającej statyny. Od dawna zwraca się uwagę na wywołane statynami poważne uszkodzenia tkanki mięśniowej prowadzące do osłabienia mięśni zostało to potwierdzone również w badaniach histopatologicznych. Od 10 lat obserwowany jest w USA wzrost liczby zachorowan na kardiomiopatie, niektórzy lekarze wiążą ten fakt ze znacznym wzrostem statyn, mówi się nawet o nowej jednostce chorobowej - statin cardiomiopathy. W grupie statyn wyróżniamy różne preparaty: 1. Simwastatynę: Cordin, Simgal, Simredin, Simvacard, Simvachol, Simvacor, Somvasterol, Simvor I najpopularniejsze Vasilip i Zocor. 2. Lowastatynę: Liprox, Lovastatinum, Lovasterol, Lovastin 3. Fluwastatynę: Lescol 4. Atorwastatynę: Sortis Wszystkie z nich oprócz wspomnianych wcześniej objawów niepożądanych powodują uszkodzenie wątroby (dlatego zaleca się monitorowanie jej funkcji w trakcie stosowania tych środków), upośledzenie czynności nerek, ból i zawroty głowy, anemię, świąd, nadmierne wypadanie włosów, zapalenie trzustki, impotencję oraz oczywiście zaburzenia żołądkowo-jelitowe i odczyny alergiczne. Trudno nie zauważyć, że wokó tych środków istnieje wiele kontrowersji, które niestety docierają do powszechnej świadomości. Dlaczego? Można się jedynie domyśleć. Dr n. med. Mariusz Głowacki

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | Piotr, 27-09-2006, 01:50

A nie wystarczyło podać odpowiedniego linka? Te same bzdury umieściłeś na grupie kilka miesięcy temu.

Pozdrawiam Piotr

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | scream, 27-09-2006, 02:28

Dnia Tue, 26 Sep 2006 23:40:55 +0200, jerzy.mierzynski [at] neostrada.pl napisał(a):

Dobrze jest co jakiś czas poczytać o szkodliwości leków obniżających poziom lipidów. Poniższy wywód jest poparty różnymi, wielorakimi badaniami naukowymi.
Jak rozumiem dieta wysokotłuszczowa w żadnym wypadku nie wpływa na poziom cholesterolu?

best regards, scream (at)w.pl Samobójcy są arystokracją wśród umarłych.

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | Marek Bieniek, 27-09-2006, 02:37

On Tue, 26 Sep 2006 23:40:55 +0200, jerzy.mierzynski [at] neostrada.pl wrote:

Dobrze jest co jakiś czas poczytać o szkodliwości leków obniżających poziom lipidów. Poniższy wywód jest poparty różnymi, wielorakimi badaniami naukowymi.
[ciach bzdury]

A może czas by pomyśleć o jakimś leczeniu dla siebie? Jeśli brzydzisz sie tabletkami - w takich przypadkach świetnie się sprawdzają stare, dobre elektrowstrząsy. Polecam:)

m.
Pozdrawiam, Marek Bieniek (mbieniek na epic pl) Umieranie człowieka jest większym problemem dla osób pozostających przy życiu, niż dla niego samego. /Tomasz Mann/

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | scream, 27-09-2006, 02:57

Dnia Wed, 27 Sep 2006 00:37:58 +0200, Marek Bieniek napisał(a):

A może czas by pomyśleć o jakimś leczeniu dla siebie? Jeśli brzydzisz sie tabletkami - w takich przypadkach świetnie się sprawdzają stare, dobre elektrowstrząsy. Polecam:)
Elektrowstrząsy, na głowę? :)))

best regards, scream (at)w.pl Samobójcy są arystokracją wśród umarłych.

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | Marek Li, 27-09-2006, 03:03

Użytkownik "scream" napisał w wiadomości news:1glcpyxucl3bn.1f9axajqzxbhu.dlg [at] 40tude.net...

Elektrowstrząsy, na głowę? :)))
Czy chodzi wam o prądy kaszankowe?:-)

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | Marek Bieniek, 27-09-2006, 04:09

On Wed, 27 Sep 2006 00:57:47 +0200, scream wrote:

Elektrowstrząsy, na głowę? :)))
Tak.

Elektrowstrząsy IIRC świetnie się sprawdzają na przykład w chorobie afektywnej, zwłaszcza opornej na leczenie farmakologiczne. Są względnie bezpieczne, tanie i nie mają działań niepożądanych, takich jak dłużej stosowane leki.

Na skrzyżowane manii z paranoją - jak znalazł:)

m.
Pozdrawiam, Marek Bieniek (mbieniek na epic pl) Umieranie człowieka jest większym problemem dla osób pozostających przy życiu, niż dla niego samego. /Tomasz Mann/

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | scream, 27-09-2006, 05:19

Dnia Wed, 27 Sep 2006 02:09:43 +0200, Marek Bieniek napisał(a):

Elektrowstrząsy IIRC świetnie się sprawdzają na przykład w chorobie afektywnej, zwłaszcza opornej na leczenie farmakologiczne.
:O Kurcze, nie wiedziałem. Wiec chyba kupie sobie paralizator i bede sie leczyl =) Zawsze jakas namiastka prawdziwych elektrowstrzasow ;))

best regards, scream (at)w.pl Samobójcy są arystokracją wśród umarłych.

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | Limcha, 27-09-2006, 09:07

było: groups.google.com...eac1b29e6d/

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | , 27-09-2006, 10:38Użytkownik "Marek Bieniek" napisał w wiadomości news:1nouurfj451uv$.dlg [at] always.coca.cola...
On Tue, 26 Sep 2006 23:40:55 +0200, jerzy.mierzynski [at] neostrada.pl wrote:

[ciach bzdury]

A może czas by pomyśleć o jakimś leczeniu dla siebie? Jeśli brzydzisz sie tabletkami - w takich przypadkach świetnie się sprawdzają stare, dobre elektrowstrząsy. Polecam:)

Ten tekst był skierowany do zwykłych, szarych, myślących zjadaczy chleba...to po pierwsze promo... Mnie niepotrzebne żadne wstrząsy, bo mimo zaawansowanego wieku mam się świetnie, to po drugie primo... Współpracuję z optymalnymi lekarzami, którzy dawno temu wyszli przed szereg i nazywają się lekarzami z prawdziwego zdarzenia...to po trzecie primo... Pozdrawiam Jurek M.

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | Marek Li, 27-09-2006, 11:55

Użytkownik napisał w wiadomoci news:efd6e9$ppa$1 [at] nemesis.news.tpi.pl...

Współpracuję z optymalnymi lekarzami, którzy dawno temu wyszli przed szereg i nazywają się lekarzami z prawdziwego zdarzenia...to po trzecie primo...
Sami siebie nazywaj. Jakie to miłe. I niespotykane w normalnym wiecie. Pewnie mówi też o sobie, że s najlepsi. Bo, że s najmadrzejsi, to już więty Jan Od Smalcu Uwięcony Boczkiem pisał wielokrotnie. A wiadomo - jak to z pismami więtych - oni nigdy się nie myl.

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | , 27-09-2006, 12:17Marek Bieniek wrote:
On Wed, 27 Sep 2006 08:38:23 +0200, jerzy.mierzynski [at] neostrada.pl wrote:

[...]Panowie, dyskusja jest dla mnie - niestety laika - bardzo tajemnicza i trochę mało merytoryczna :)).

Jestem właśnie po wizycie u lekarza, który przekonywał mnie do simvacordu. Trochę się boję, bo faktycznie słyszałem, że jak się raz zacznie brać statyny, to już do końca (a jakoś wolałbym obyć się bez leków jeszcze chwilę). Dlatego zacząłem szukać w sieci i napotkałem nieco przerażający artykulik Pan Jerzego M. Faktem jest, że firmy farmaceutyczne żyją ze sprzedaży.

Tak więc może parę komentarzy?

Dodaję, że zmiana diety (dość drastyczna) oraz podobnie drastyczne zwiększenie aktywności fizycznej nie wpłynęły praktycznie w ogóle na poziom cholesterolu :(

Pozdrawiam, slaweks

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | Marek Bieniek, 27-09-2006, 13:03

On Wed, 27 Sep 2006 08:38:23 +0200, jerzy.mierzynski [at] neostrada.pl wrote:

[...]
Współpracuję z optymalnymi lekarzami, którzy dawno temu wyszli przed szereg i nazywają się lekarzami z prawdziwego zdarzenia...to po trzecie primo...
"Lekarz optymalny" to antynomia. To jak "papież satanista". Albo jest się lekarzem, albo wyznawcą smalcu. Jeśli istnieją lekarze z prawem wykonywania zawodu propagujący dietę, którą wyznajesz, to może mi być tylko za nich wstyd. Tak samo jak za tych, którzy są skorumpowani. To patologia, która należałoby wykluczyć.

m.
Pozdrawiam, Marek Bieniek (mbieniek na epic pl) Tylko uogólnienia mogą tworzyć naukę, nie pojedyńcze fakty. /Claude Bernard/

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | Slaweks, 27-09-2006, 13:27

Marek Bieniek wrote:
On 27 Sep 2006 03:17:50 -0700, slaweks [at] site.xxx.pl wrote:

Owszem. Z czegoś musza żyć. Nie są to instytucje dobroczynne. Odstawianie statyn jest obarczone pewnym ryzykiem, dlatego nie ma sensu ich odstawiać, jeśli nie ma po temu powodów.

Czy to nie jest tak, że po 6m kuracji - gdy cholesterol się obniży i ustabilizuje można zrezygnować ze statyn? Takie stanowisko przedstawił mi mój lekarz, nb. bardzo rozsądny gość. Dodam, że nie lubię brać leków, witamin i innych "na zaś".

Natomiast co do artykuliku - follow the link, Luke; w linku umieszczonym w tym wątku znajdziesz merytoryczne odniesienie do treści przytaczanego przez inicjatora wątku artykułu.
Już wziąłem się do czytania. Powoli się uspokajam :)))

Współczesna medycyna powinna być oparta na faktach, a fakty na których się opiera medycyna muszą być dobrze i rzetelnie udokumentowane. Obecny stan wiedzy jest taki, że mamy mocne dowody na to, że statyny przedłużają życie, co do diety wysokotłuszczowej natomiast, to nie ma ona żadnych racjonalnych podstaw, ani też nie ma żadnych rzetelnych obserwacji dotyczących wariantu Kwaśniewskiego, popularnego w Polsce, do którego agituje Jerzy. Nawiasem mówiąc lektura książek Kwaśniewskiego bynajmniej nie nastawia do niej pozytywnie, bo poza wywodami mającymi jakieś pozory logiczności można tam znaleźć sporo kwiatków , które wywołują dziwną mieszaninę rozbawienia i rozpaczy(choćby wielokrotnie przeze mnie cytowany na tej grupie tekst o tym, ze płód ludzki w czasie porodu oddycha tlenem pochodzącym z przemiany glikogenu do cholesterolu).
No, nie w Kwaśniewskiego zdecydowanie nie wierzę - nie jestem generalnie zwolennikiem rozwiązań totalnych.:) Ale i tak zyskałeś, bo zmieniłeś dietę i więcej się ruszasz. Dokładniej można to omówić z lekarzem, który Cię zna.

I w tym przypadku masz ewidentnie rację. To jest największy plus całego zamieszania. Od dwóch i pół miesięcy udaje mi się biegać po średnio 30-40 minut, 3-4 razy w tygodniu.

m.

Pozdrawiam, Marek Bieniek (mbieniek na epic pl) Umieranie człowieka jest większym problemem dla osób pozostających przy życiu, niż dla niego samego. /Tomasz Mann/
Dzięki za odpowiedź, slaweks

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | Cancer, 27-09-2006, 14:16Użytkownik napisał w wiadomości

Ufff Doczytałem do polowy. Negujesz dowody, nie mając nic w zamian. Zastanów się, rozsiewasz totalne bzdury. Trudno zrozumieć jaki masz w tym cel bo chyba w to nie wierzysz?. Cancer

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | Cancer, 27-09-2006, 14:28Użytkownik

Ten tekst był skierowany do zwykłych, szarych, myślących zjadaczy chleba...to po pierwsze promo... Mnie niepotrzebne żadne wstrząsy, bo mimo zaawansowanego wieku mam się świetnie, to po drugie primo... Współpracuję z optymalnymi lekarzami, którzy dawno temu wyszli przed szereg i nazywają się lekarzami z prawdziwego zdarzenia...to po trzecie primo... Pozdrawiam Jurek M.
Człowieku dalej wypisujesz bzdury.

Podaj dowody, a nie insynuacje.

Ten tekst kierujesz do zwykłych zjadaczy chleba jak napisałeś, i propagujesz kłamstwo.

Znam ja twoja współpracę polega ona na naganianiu do tych jak nazwałeś lekarzy.

Którzy swoimi pseudomedycznymi sposobami wyciągają kasę od ludzi nieuświadomionych

Cancer

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | Marek Bieniek, 27-09-2006, 14:53

On 27 Sep 2006 03:17:50 -0700, slaweks [at] site.com.pl wrote:

Jestem właśnie po wizycie u lekarza, który przekonywał mnie do simvacordu. Trochę się boję, bo faktycznie słyszałem, że jak się raz zacznie brać statyny, to już do końca (a jakoś wolałbym obyć się bez leków jeszcze chwilę). Dlatego zacząłem szukać w sieci i napotkałem nieco przerażający artykulik Pan Jerzego M. Faktem jest, że firmy farmaceutyczne żyją ze sprzedaży.
Owszem. Z czegoś musza żyć. Nie są to instytucje dobroczynne. Odstawianie statyn jest obarczone pewnym ryzykiem, dlatego nie ma sensu ich odstawiać, jeśli nie ma po temu powodów.

Natomiast co do artykuliku - follow the link, Luke; w linku umieszczonym w tym wątku znajdziesz merytoryczne odniesienie do treści przytaczanego przez inicjatora wątku artykułu.

Współczesna medycyna powinna być oparta na faktach, a fakty na których się opiera medycyna muszą być dobrze i rzetelnie udokumentowane. Obecny stan wiedzy jest taki, że mamy mocne dowody na to, że statyny przedłużają życie, co do diety wysokotłuszczowej natomiast, to nie ma ona żadnych racjonalnych podstaw, ani też nie ma żadnych rzetelnych obserwacji dotyczących wariantu Kwaśniewskiego, popularnego w Polsce, do którego agituje Jerzy. Nawiasem mówiąc lektura książek Kwaśniewskiego bynajmniej nie nastawia do niej pozytywnie, bo poza wywodami mającymi jakieś pozory logiczności można tam znaleźć sporo kwiatków , które wywołują dziwną mieszaninę rozbawienia i rozpaczy(choćby wielokrotnie przeze mnie cytowany na tej grupie tekst o tym, ze płód ludzki w czasie porodu oddycha tlenem pochodzącym z przemiany glikogenu do cholesterolu).
Dodaję, że zmiana diety (dość drastyczna) oraz podobnie drastyczne zwiększenie aktywności fizycznej nie wpłynęły praktycznie w ogóle na poziom cholesterolu :(
:) Ale i tak zyskałeś, bo zmieniłeś dietę i więcej się ruszasz. Dokładniej można to omówić z lekarzem, który Cię zna.

m.
Pozdrawiam, Marek Bieniek (mbieniek na epic pl) Umieranie człowieka jest większym problemem dla osób pozostających przy życiu, niż dla niego samego. /Tomasz Mann/

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | Cancer, 27-09-2006, 15:03Użytkownik "gburek"
co to za bzdety ? napisał to jakiś dr nauk medycznych ? co to za doktor skoro nawet nazwy preperatów poprzekręcał ?
Ta doktor Jerzy Mierzynki Naganiacz II. Dali mu do skopiowania ale, ze nie czytał bo i tak polowy nie kuma to wkleił dalej i tyle. Cancer

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | gburek, 27-09-2006, 15:52

co to za bzdety ? napisał to jakiś dr nauk medycznych ? co to za doktor skoro nawet nazwy preperatów poprzekręcał ?

Pozdrowienia, Dominik

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | Marek Li, 27-09-2006, 22:31

Użytkownik "Slaweks" napisał w wiadomości news:1159356428.595272.239850 [at] h48g2000cwc.googlegroups.com...

Owszem. Z czegoś musza żyć. Nie są to instytucje dobroczynne. Odstawianie statyn jest obarczone pewnym ryzykiem, dlatego nie ma sensu ich odstawiać, jeśli nie ma po temu powodów.
Czy to nie jest tak, że po 6m kuracji - gdy cholesterol się obniży i ustabilizuje można zrezygnować ze statyn? Takie stanowisko przedstawił mi mój lekarz, nb. bardzo rozsądny gość. Dodam, że nie lubię brać leków, witamin i innych "na zaś".

Na początku należy ocenic ryzyko. W zależnosci od tego jakie ono jest akceptowalny i nieakceptowalny poziom LDL (bo jego obniżenie jest pierwszoplanowym celem leczenia) jest różny i rózny jest też okres możliwego oczekiwania. Jak sam napisałeś szeroko pojęta zmiana stylu życia nie dała zmian, bo wg badań daje jedynie 10% efekty (choć wg innych więcej). Moim zdaniem i wg ATP III które obowiązują jeśli nie masz dużego ryzyka to można wyczekiwać. Wg moich wiadomości jeśli rozpoczynam leczenie, to kontynuować należy je dożywotnio. Odstawiać jedynie w razie wystąpienia działań niepoządanych. BTW kilka lat temu w Wielkiej Brytanii simvastatyna (Zocor) została zarejestrowana jako lek OTC i można ją kupić w sklepie - komisja leków oceniła ryzyko i kożyści - uznała, że jest tak bezpiecznymn lekiem, że nie ma juz dłużej sensu ograniczać dostępu do leku!!!!!!!!!

Re: uwaga na leki obniżające cholesterol | Piotr Maksymowicz, 28-09-2006, 01:58Użytkownik "Slaweks" napisał w wiadomości news:1159356428.595272.239850 [at] h48g2000cwc.googlegroups.com... Marek Bieniek wrote:
On 27 Sep 2006 03:17:50 -0700, slaweks [at] site.xxx.pl wrote:

Owszem. Z czegoś musza żyć. Nie są to instytucje dobroczynne. Odstawianie statyn jest obarczone pewnym ryzykiem, dlatego nie ma sensu ich odstawiać, jeśli nie ma po temu powodów.

Czy to nie jest tak, że po 6m kuracji - gdy cholesterol się obniży i ustabilizuje można zrezygnować ze statyn? Takie stanowisko przedstawił mi mój lekarz, nb. bardzo rozsądny gość. Dodam, że nie lubię brać leków, witamin i innych "na zaś".

Nie spotkałem się z opracowaniami, które udowodniałyby takie stanowisko. Chyba nikt nie badał jak długo po ostawieniu statyn utrzymuje sie ich ochronny wpływ. Jedyne co medycyna może Ci obiecać, to to że przyjmując statyny i majac do tego wskazania, zmniejszasz ryzyko śmierci ogólne i z powodow chorób sercowo- naczyniowych. Decyzja nalezy do Ciebie. Z doswiadczenia wiem, ze po odstawieniu statyn i bez zmiany stylu zycia zaburzenia lipidowe utrzymuja sie.Treść jest archiwum grupy dyskusyjnej (usenet) pl.sci.medycyna. Aby odpowiedzieć na temat należy pisać bezpośrednio na grupę dyskusyjną.

Jeśli znajduje się tutaj Twój post, to znaczy sam go wysłałeś na jeden z serwerów Usenet. W celu usunięcia prosimy o kontakt. Nawet jeśli zostanie usunięty z naszej strony, nadal pozostanie na wielu serwerach Usenet oraz na innych stronach prowadząych podobne archiwum, na co nie mamy wpływu,

Zamieszczone tu informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem. Nie są one także w stanie zastąpić wizyty u lekarza.

książki

Zachować młodość. Diety i styl życia hamujące procesy starzenia Zachować młodość. Diety i styl życia hamujące procesy starzenia
 
Cholesterol - cichy zabójca Cholesterol - cichy zabójca
 
Właściwe i smaczne żywienie korzystne dla wątroby i dróg żółciowych Właściwe i smaczne żywienie korzystne dla wątroby i dróg żółciowych
 
Dieta oczyszczająca wątrobę Dieta oczyszczająca wątrobę
 
Cukrzyca typu II. Zawróć proces chorobowy w sposób naturalny, schudnij i odzyskaj zdrowie Cukrzyca typu II. Zawróć proces chorobowy w sposób naturalny, schudnij i odzyskaj zdrowie