Tagi

immunoglobulina zakazic przeciwtezcowy clostridium tetabulin tetani tezec

Fora dyskusyjne

zranienie sie ,a tęzec (2)

Clostridium Difficile (1)

Zakażenie (1)

Tężęc (1)

zakażenie? (0)

zastrzyk przeciwtężcowy a alkohol (0)

czy Clostridium difficile jest zarazliwe? (7)

CLOSTRIDIUM DIFFICILE (23)

Szczepionka Skalina? (?) (0)

wynik IgE (1)

Wypis ze szpitala - interpretacja (0)

Interpretacja wyników (5)

Immunoglobulina anty-HBS dla noworodka (0)

wyniki mojego synka (5)

obnizone poziomy immunoglobulin u noworodka (0)

Informator Medyczny » Leki » Tetabulin S

Tetabulin S

D

Informacje

Nazwa handlowa: Tetabulin S
Nazwa międzynarodowa: D
Postać leku: roztwór do wstrzykiwań domięśniowych

Skład

immunoglobulina przeciwtężcowa

Zastosowanie

Profilaktyka przeciwtężcowa u osób ze świeżymi zranieniami (np. w następstwie urazu, oparzenia), które mogą być zakażone Clostridium tetani - laseczką tężca. Zapobieganie dotyczy wszystkich, którzy nie byli szczepieni przeciw tężcowi w ciągu ostatnich 10 lat lub u których odpowiedź immunologiczna jest upośledzona, np. z powodu niepełnego cyklu szczepienia, dużej utraty krwi i osocza albo przyjmowania leków hamujących odpowiedz układu odpornościowego. Leczenie jawnego klinicznie tężca.

Dawkowanie

Domięśniowo, najlepiej w mięsień pośladkowy. Po podaniu preparatu pacjent powinien pozostawać pod obserwacją przez około 20 minut.U osób ze skazami krwotocznymi nie podawać domięśniowo - w takiej sytuacji preparat może być podany podskórnie. Nie podawać dożylnie.Po wstrzyknięciu należy zastosować niewielki ucisk w miejscu wstrzyknięcia.

Możliwe skutki uboczne

Mogą wystąpić dreszcze, ból głowy, gorączka, nudności, wymioty, reakcje nadwrażliwości, zawroty głowy, spadek ciśnienia tętniczego krwi, ból stawów i pleców. W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić obrzęk, ból, zaczerwienienie, stwardnienie, świąd, zasinienie, wysypka.

Poinformuj lekarza

Gdy masz ciężką małopłytkowość, skazę krwotoczną.Gdy niedawno przyjęłaś przyjąłeś lub masz zamiar przyjąć szczepionkę zawierającą żywe atenuowane wirusy.Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.Zamieszczone w informatorze o lekach informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem. Nie są one także w stanie zastąpić wizyty u lekarza. Przed zastosowaniem leku należy zapoznac się z informacjami zawartymi w ulotce informacyjnej.

książki

Podstawy farmakologii ogólnej Zakażenia Podstawy farmakologii ogólnej Zakażenia
 
Przewodnik terapii inwazyjnych zakażeń grzybiczych Przewodnik terapii inwazyjnych zakażeń grzybiczych
 
Podstawy mikrobiologii dla stomatologów Podstawy mikrobiologii dla stomatologów
 
Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej
 
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach roszczeń z tytułu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach roszczeń z tytułu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C